Daily Archives: 9 September 2014

Mepaiveti duvon raula

«Naihebulat mepa garuraulaga» syau airouda ai uzo leza yole das qata slesqidi qasyan raut. Ji, mepaiveto vaqab das duvon raulada e qasyan saut (e yes e qasyan rai yole neuhamitti qasyan raut, peta duvonat emouda).

Posted in Tanerai | Leave a comment