Mepaiveti duvon raula

«Naihebulat mepa garuraulaga» syau airouda ai uzo leza yole das qata slesqidi qasyan raut. Ji, mepaiveto vaqab das duvon raulada e qasyan saut (e yes e qasyan rai yole neuhamitti qasyan raut, peta duvonat emouda).

This entry was posted in Tanerai. Bookmark the permalink.

Leave a Reply